Όροι Χρήσης – Πνευματικά Δικαιώματα

Το εκπαιδευτικό υλικό του παρόντος ιστότοπου (seminars.eepek.gr) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του εκπαιδευτή/επιμορφωτή ο/η οποίος/α το εκπόνησε. Ο εκπαιδευτής/επιμορφωτής εκχωρεί στην ΕΕΠΕΚ μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτή/επιμορφωτή ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση του εκπαιδευτή/επιμορφωτή. Ο εκπαιδευτής/επιμορφωτής διατηρεί το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών του δικαιωμάτων.